Det finnes flere typer lån, enten man trenger penger til å kjøpe en bolig, betale regninger eller skaffe seg en ny bil. Forskjellene mellom disse lånene varierer mellom alt fra nedbetalingstid og søkekriterier, til rentesatser og størrelse. Du har sikkert kommet over begrepet «lån uten sikkerhet», enten i TV-reklamer eller på bankenes hjemmesider. I denne artikkelen skal vi se på hva som ligger i det begrepet og forskjellene fra andre typer lån.

Forbrukslån

Et forbrukslån er et såkalt lån uten sikkerhet. Det vil si at man ikke trenger å stille sikkerhet i for eksempel en bolig eller en båt for å få lånet innvilget. Det betyr at man kan bruke lånepengene på det man måtte ønske. Mange bruker det gjerne som en nødløsning dersom det forekommer uforventede svingninger i deres personlige økonomi. Dette kan for eksempel være tilfeller hvor det dukker opp regninger man ikke har regnet med, som en dyrt verksteds- eller tannlegebesøk.

Høye renter

Hvis man er på utkikk etter en bolig er det som oftest vanlig å søke om et boliglån. Her er banken villig til å gi deg lave renter fordi det ligger verdi i boligen du skal kjøpe. Dette er ikke tilfellet med et forbrukslån. Pengene du mottar kan du bruke på hva du vil, og man trenger ikke opplyse banken om hva pengene går til. Derfor er ikke banken like trygg på at du faktisk klarer å betale pengene tilbake og tyr derfor til høye renter. Renten kan dermed fort ligge på mellom 10-30%.

Hvem kan søke om et lån uten sikkerhet?

Til forskjell fra et boliglån hvor man trenger egenkapital for å få lånet innvilget, er et forbrukslån åpent for alle. Man må selvsagt være over en viss alder for å kunne søke om forbrukslån, men denne grensen varierer en del fra bank til bank. De aller fleste har en nedre aldersgrense på 20 år. DNB og Nordea vurderer faktisk søkere helt ned til 18 år, men det er likevel ikke gitt at de får lånet innvilget. Noen har satt grensen på 23 år, mens blant annet GE Moneybank vurderer ikke søkere under 25 år.

For personer med betalingsanmerkning kan det være vanskeligere å få et forbrukslån enn andre. Det er dermed ikke sagt at det er umulig, men et lån uten sikkerhet vil være vrient å få innvilget. Har man derimot sikkerhet i en bolig er det større sjanse for at søknaden går igjennom. Det kommer også an på hvilken type betalingsanmerkning du har, og graden av denne. Hvis du har en mild anmerkning er det mange låneformidlere som velger å se bort fra denne og gi deg et lån likevel. Det er dog mange som avslår samtlige søknader uavhengig av hvor alvorlig betalingsanmerkningen er.

Kilder: http://www.lånutensikkerhetguide.no/https://no.wikipedia.org/wiki/Forbruksl%C3%A5n